WYCHOWANIE DO KULTURY, NAUCZANIE DLA UMIEJĘTNOSCI - PRZEZ TWORZENIE, DOŚWIADCZANIE, OSIĄGANIE