Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu to specyficzna szkoła, która podejmuje szereg inicjatyw w zakresie działań prozdrowotnych, kulturotwórczych, licznych projektów środowiskowych. Za podejmowanie tych inicjatyw została wyróżniona Certyfikatem Euromarka "Najlepsza Marka Europejska", który zostaje przyznany za bardzo wysoką jakość nauczania i wychowania, wdrażanie innowacyjnych technologii, oryginalne pomysły podnoszące atrakcyjność procesu dydaktycznego. Warto dodać, że przemyska 15 była pierwszą w Polsce szkołą, która otrzymała to wyjątkowe wyróżnienie.
Również za mnogość i jakość podejmowanych inicjatyw szkoła z rąk prezydenta RP otrzymała Tytuł Laureata Ogólnopolskiego konkursu Ligii Inicjatyw Powiatowych oraz została wyróżniona Nagrodą Specjalną Ministra Edukacji Narodowej.
Działalność w zakresie zdrowia jest bardzo ważnym elementem edukacji w tej szkole mającym na celu kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Spośród szeregu inicjatyw należałoby wymienić takie, jak: dodatkowe zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone nieodpłatnie także w dni wolne od pracy, Festyny Rodzinne, edukacja w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na szkolnym miasteczku ruchu drogowego, wprowadzenie nowych dyscyplin sportowych, korfball, intercrosse, Zielone Szkoły, rajdy piesze, rowerowe.
Wymienione działania podejmowane są przez wszystkich nauczycieli, a kierowane są do wszystkich uczniów szkoły, rodziców i środowiska lokalnego.