Każdego roku dnia 7 kwietnia, podobnie jak na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Data ta wiąże się z rocznicą powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Stwarza to możliwość podjęcia licznych działań, których celem jest poprawa stanu zdrowia ludzi oraz uświadamianie i promowanie zdrowego stylu życia.
Na rok 2014 tematem przewodnim ustalonym przez WHO są choroby przenoszone przez wirusy. Dzień ten spędziliśmy wspólnie z młodzieżą innych placówek należących do Przemyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Wszystko zaczęło się od poczęstunku zdrowym i smacznym koktajlem owocowym. Następnie obejrzeliśmy inscenizację dotyczącą kształtowania prawidłowych postaw dzieci i młodzieży co do właściwego odżywiania się i zachowań w dzisiejszych realiach. Po niej uczniowie wzięli udział w zajęciach plastycznych o nazwie filiżanki i dzbanki. Ich zadanie polegało na pomalowaniu wzorów kwiatowo ? owocowych na wcześniej naszkicowanym kartonie w kształcie dzbanka lub filiżanki. Powstały przepiękne prace z których od razu urządzono wystawę. Efekty były zaskakujące, gdyż spod palców małych artystów wyszły prawdziwe dzieła sztuki. Oprócz tego inni uczniowie wykonywali doświadczenia przyrodniczo ? fizyczne, między innymi można było spowodować wybuch wulkanu, znając odpowiednie składniki. Uczniowie i opiekunowie bawili się znakomicie, a na zakończenie zostali obdarowani szklanymi, pamiątkowymi statuetkami.

Małgorzata Wajda