4 listopada w naszej szkole pod hasłem: "Żyjmy mądrze, zdrowo, kolorowo!" odbył się wielki dzień klas IV. Do udziału w zabawie zostali zaproszeni uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami: panią Małgorzatą Zielińską- IV "b", panią Małgorzatą Wajdą- IV "d", panem Marcinem Dumą- IV "a" i panem Robertem Gierlachem- IV "c". Oprawę muzyczną, już tradycyjnie, przygotował pan Artur Mykita, zaś obradom jury przewodniczyła pani Anna Papiernik.

Główne cele przyświecające Dniu Integracji to: zabawa w atmosferze wzajemnej przyjaźni i radosnego współzawodnictw oraz umożliwienie naszym podopiecznym zaprezentowania swoich zdolności plastycznych, literackich, organizacyjnych a także sportowych. Uczniowie chętnie podjęli się przydzielonych im zadań i wywiązali się z nich wzorowo.

Każda z klas przedstawiła na forum szkoły plakat, na którym w sposób oryginalny pokazała siebie i swojego wychowawcę, następnie zaś zaprezentowała hasło, które nawiązywać miało do myśli przewodniej naszego szkolnego święta- " Żyjmy mądrze, zdrowo, kolorowo!"

Kiedy nastąpił czas na pokaz talentów uczniowskich, wśród czwartoklasistów zapanowało podekscytowanie. Okazało się, że nasi podopieczni mają wszechstronne zainteresowania, czego dowiedli prezentując zgromadzonym swoje uzdolnienia: muzyczne, recytatorskie, plastyczne oraz sportowe.

W kolejnym etapie zabaw integracyjnych uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami wzięli udział w rywalizacjach sprawnościowych oraz konkursie z wiedzy o naszej szkole. Największym powodzeniem cieszyły się dyscypliny: jedzenie ciastka na czas (bez udziału rąk) oraz rzut woreczkami do celu.

W przerwach między poszczególnymi konkurencjami czas widzom uprzyjemniały występy wokalne uczennic naszej szkoły przygotowane pod kierunkiem pana Artura Mykity- specjalnie na tę uroczystość.

Dzień Integracji sprzyja pogłębieniu klasowych więzi i zawiązaniu nowych szkolnych przyjaźni, tak też było i tym razem, co nas cieszy i motywuje do dalszych działań jednoczących społeczność szkolną.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, za wspólną zabawę i mile spędzony czas.


Beata Maciupa

Elżbieta Trunkwalter